Υποβρύχιες αντλίες αποστράγγισης

 Unilift  CC / KP / AP

grundfosKP             grundfosCC

Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων

 AP / SEG

grundfosAP         grundfosSEG

Συστήματα αποστράγγισης λυμάτων

 Sololift 2 / Liftaway

grundfosSololiftWC               grundfosSololiftD2

 Η εταιρεία Ν. ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ. αποτελεί Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service GRUNDFOS, διαθέτοντας εμπειρία 50 ετών στην τοποθέτηση και συντήρηση αντλιών κάθε τύπου σε ποικίλες βιομηχανικές και άλλες εφαρμογές.

grudfos-logo-300x106