Πολυβάθμιες αντλίες

CR, CRI, CRN, CRT 

cr

Κατάλληλο για :

 • Πυροπροστασία – Εμπορικά κτήρια
 • Πλήρωση
 • Βιομηχανικές λύσεις πυροπροστασίας
 • Βιομηχανική παροχή νερού
 • Επαναχρησιμοποίηση ύδατος
 • Υδροληψία επιφανειακών υδάτων

Κατακόρυφη, πολυβάθμια φυγοκεντρική αντλία με στόμια αναρρόφησης και κατάθλιψης στο ίδιο επίπεδο.

Μέγ. πίεση : 40 bar

Θερμοκρασία υγρού : -40 .. 150 C

Μέγ. παροχή : 242,4 m3/h

Μέγιστο μανομετρικό ύψος : 481,9 m

Ηλεκτρονικές πολυβάθμιες αντλίες

CRE

cre

Κατάλληλο για :

 • Πυροπροστασία – Εμπορικά κτήρια
 • Πλήρωση
 • Βιομηχανικές λύσεις πυροπροστασίας
 • Βιομηχανική παροχή νερού
 • Επαναχρησιμοποίηση ύδατος
 • Υδροληψία επιφανειακών υδάτων

Κατακόρυφη, πολυβάθμια φυγοκεντρική αντλία με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας. Η κεφαλή και η βάση της αντλίας είναι από χυτοσιδηρό – όλα τα άλλα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το υγρό είναι από ανοξείδωτο χάλυβα (ΕΝ 1.4301)

Μέγ. πίεση : 30 bar

Θερμοκρασία υγρού : -30 .. 120 C

Μέγ. παροχή : 242,4 m3/h

Μέγιστο μανομετρικό ύψος : 254 m

Μονοβάθμιες αντλίες

TPE Series 2000, TPE

tpe3

Κατάλληλο για :

 • Κλιματισμό εμπορικών κτηρίων
 • Θέρμανση εμπορικών κτηρίων
 • Commercial hot water recirculation
 • Επαγγελματική ενίσχυση πίεσης νερού
 • Τηλεψύξη
 • Τηλεθέρμανση
 • Θέρμανση κατοικιών
 • Βιοκαύσιμο
 • Ψύξη
 • Αφαλάτωση
 • Έκπλυση και καθαρισμός
 • Έλεγχος θερμοκρασίας
 • Βιομηχανικά συστήματα λέβητα
 • Βιομηχανική θέρμανση
 • Άρδευση
 • Διανομή νερού
 • Frost protection

Μονοβάθμιες αντλίες σε σειρά με κινητήρες με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας (inverter).

Μέγ. πίεση : 16 bar

Θερμοκρασία υγρού : -25 .. 140 C

Μέγ. παροχή : 656,3 m3/h

Μέγιστο μανομετρικό ύψος : 131,4 m

Πιεστικό συγρότημα

Hydro MPC

hydro-mpc

Κατάλληλο για :

 • Επαγγελματική ενίσχυση πίεσης νερού
 • Βιομηχανική θέρμανση
 • Επεξεργασία πόσιμου νερού
 • Άρδευση
 • Διανομή νερού

Προηγμένο και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα ενίσχυσης πίεσης για την ανύψωση καθαρού νερού. Διατίθεται με 2-6 παράλληλα συνδεδεμένες αντλίες, ενσωματωμένο προηγμένο ελεγκτή και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα.

Μέγ. πίεση : 16 bar

Θερμοκρασία υγρού : 0..60 C

Μέγιστη παροχή : 624,2 m3/h

Μέγιστο μανομετρικό ύψος : 161 m

Υποβρύχιες αντλίες ακάθαρτων υδάτων

SEG

seg

Κατάλληλο για :

 • Ακάθαρτα ύδατα εμπορικών κτηρίων
 • Έλεγχος πλημμύρας
 • Μεταφορά ακάθαρτων υδάτων

Η υποβρύχιες αντλίες Grundfos SEG με σύστημα κοπτήρα, από 0,9 έως 4kW, είναι σχεδιασμένες για την μεταφορά ακαθάρτων υδάτων και λυμάτων. Το πατενταρισμένο σύστημα κοπτήρα δεν διστάζει να τεμαχίσει τα πάντα !

Μέγ. πίεση : 6 bar

Θερμοκρασία υγρού : 0 .. 40 C

Μέγ. παροχή : 9.5 l/s

Μέγιστο μανομετρικό ύψος : 48,2 m

Ψηφιακή δοσομέτρηση

DME

dme

Κατάλληλο για :

 • Άρδευση με φυτομάρμακα & υδρολίπανση
 • Επεξεργασία νερού
 • Δοσολόγηση χημικών

Ψηφιακές δοσομετρικές αντλίες διαφράγματος με ενσωματωμένο βηματικό κινητήρα για απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία στην δοσομέτρηση.

Μέγ. πίεση : 10 bar

Μέγ. παροχή : 940 l/h

Μέγιστο μανομετρικό ύψος : 10.02 bar

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ονοματεπώνυμο Email Τηλέφωνο
Μήνυμα