Δείτε παρακάτω μερικές από τις πισίνες που έχουμε σχεδιάσει, κατασκευάσει ή ανακαινίσει :

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πλήρη ή τμηματική κατασκευή της πισίνας σας. Μέσω ειδικευμένου προσωπικού, παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, στους παρακάτω τομείς :

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  • Κατασκευή πισίνας από μπετόν ή τοποθέτηση προκατασκευασμένης πισίνας.
  • Στεγανοποίηση της κολυμβητικής δεξαμενής με τη χρήση κατάλληλων υλικών.
  • Κατασκευή τσιμεντοκονίας (αν αυτό κρίνεται απαραίτητο).
  • Εγκατάσταση υπερχείλιων μαρμάρινων πλακών και σχάρας υπερχείλισης.
  • Τοποθέτηση τελικής επικάλυψης της επιλογής σας (πλακάκια, ψηφίδες, βαφή, επίχρισμα).

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  • Συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους οίκους παγκοσμίως, προσπαθώντας να προσφέρουμε κορυφαίας ποιότητας μηχανήματα, με σκοπό της απροβλημάτιστη λειτουργία και την οικονομία στη χρήση.
  • Διαθέτουμε Μηχανικούς για τον σωστό σχεδιασμό και μελέτη της πισίνας και του μηχανοστασίου.
  • Η μελέτη και η επιλογή του εξοπλισμού ακολουθεί τα ελληνικά πρότυπα ΕΛΟΤ.
  • Είμαστε σε θέση να προτείνουμε αυτοματοποιημένα συστήματα για τη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση της ποιότητας του νερού, ώστε να κολυμπάτε με ασφάλεια χρησιμοποιώντας ελάχιστα χημικά.
  • Εργαζόμαστε με σκοπό το καλύτερο αποτέλεσμα με ελάχιστη ενασχόληση από τον ιδιοκτήτη.