Υποβρύχιες αντλίες αποστράγγισης

Unilift CC / KP / AP

grundfosKP
grundfosCC

Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων

AP / SEG

grundfosAP
grundfosSEG1

Συστήματα αποστράγγισης λυμάτων

Sololift 2 / Liftaway

grundfosSololiftWC
grundfosSololiftD2

Η εταιρεία Α. ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ. αποτελεί Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service GRUNDFOS, διαθέτοντας εμπειρία 50 ετών στην τοποθέτηση και συντήρηση αντλιών κάθε τύπου σε ποικίλες βιομηχανικές και άλλες εφαρμογές.

HCQsQATgeUKhD83A4VFAsCPBAFADbAATAerQ4l1flZKEkGDBWIBCLbF0aUB6QgYA8ICoaWBpUV1eCh4UFenh8ChceHpEeA5KWA5geI5Qjk5KeEGMApKWmp6gQCQABACajqLGxFS8bC3whKyEvFhkxAR0VARwQBxwsvQEWKAkOHiYXAq5+MR0UIiISMRRsHQQJHCkxHxEVFkwiAOkmJR0dcO8w7+709QzxHTD3HQZBADs=