Κυκλοφορητές με ρακόρ

UPS / ALPHA / COMFORT

Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές

MAGNA / UPE

Αντλίες In-Line

TP / TPE

Αντλίες Monoblock

ΝΒ

Δοχεία διαστολής μεμβράνης

GT

Αντλίες εργοταξίων

DW

Η εταιρεία Α. ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ. αποτελεί Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service GRUNDFOS, διαθέτοντας εμπειρία 50 ετών στην τοποθέτηση και συντήρηση αντλιών κάθε τύπου σε ποικίλες βιομηχανικές και άλλες εφαρμογές.