Πολυβάθμιες αντλίες επιφανείας

JP / CM

Υποβρύχιες αντλίες καθαρού νερού

SPO / SQ / SQE

Πιεστικά συγκροτήματα

MQ

Αυτοματισμοί

Presscontrol PM1 / PM2

Υποβρύχιες αντλίες με Ανανεώσιμη Ενέργεια

SQ Flex

Πιεστικά δοχεία μεμβράνης

GT

Η εταιρεία Ν. ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ. αποτελεί Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service GRUNDFOS, διαθέτοντας εμπειρία 50 ετών στην τοποθέτηση και συντήρηση αντλιών κάθε τύπου σε ποικίλες βιομηχανικές και άλλες εφαρμογές.

HCQsQATgeUKhD83A4VFAsCPBAFADbAATAerQ4l1flZKEkGDBWIBCLbF0aUB6QgYA8ICoaWBpUV1eCh4UFenh8ChceHpEeA5KWA5geI5Qjk5KeEGMApKWmp6gQCQABACajqLGxFS8bC3whKyEvFhkxAR0VARwQBxwsvQEWKAkOHiYXAq5+MR0UIiISMRRsHQQJHCkxHxEVFkwiAOkmJR0dcO8w7+709QzxHTD3HQZBADs=