Υποβρύχιες αντλίες 4″, 6″, 8″, 10″, 12″

SP από ανοξείδωτο χάλυβα

Κατακόρυφες πολυβάθμιες αντλίες

CR / CRN / CRT

Ηλεκτρονικές κατακόρυφες πολυβάθμιες αντλίες

CRE

Υποβρύχιες αντλίες αποστράγγισης και λυμάτων

SEV / SLV / SE1 / SL1

Πιεστικά συγκροτήματα

Hydro Multi S / Multi E

Αντλίες εργοταξίων

DW

Αντλίες τροφίμων

Grundfos Hilge

Ψηφιακή δοσομέτρηση

DMS / DME

Πυροσβεστικά συγκροτήματα